همه چیز درباره ابرخشت در ایران

آشنایی با سازه ابر خشت در ایران بیشتر خانه های خشتی قادر به تحمل زلزله ها و بادهای طوفانی و شدید نمی باشند. نادر خلیلی مبتکر سازه ابرخشت در ایران، یک سیستم سازه ای … ادامه خواندن همه چیز درباره ابرخشت در ایران