نحوه ساخت و اجرای ابرچینه (SuperAdob)

ابرچینه، به راستی بسیار ساده است! همه چیز تقریباً در محل تأمین می‌شود و نیروی متخصص هم لازم نیست؛ مصالح خاک است و کیسه شن و سیم خاردار. کیسه‌هایی که طویل‌تر از کیسه‌های معمولی … ادامه خواندن نحوه ساخت و اجرای ابرچینه (SuperAdob)