برچسب: سازه بتنی

گنبدهای بتنی

مقاومت ذاتی گنبد در برابر تنش و فشار و کرنش، باعث می گردد تا بتوان با پوسته ای نسبتا نازک فضایی بسیار بزرگ را مسقف نمود. استفاده از بتن و قابل محاسبه بودن رفتار...

ویژگیهای گنبدهای بتنی

سازه های بتنی گنبدی، شیوه ی جذابی از ساخت و ساز با مزایای بسیار زیاد است که برای انواع مصارف سازه ای می توان از آن بهره جست. ویلاسازی، ساخت مدارس و سالن های...

fa_IRPersian